+31853033676 info@validsign.eu

Wat is de digitale handtekening

Bron: Rijksoverheid

Wat is de digitale handtekening?

Een digitale handtekening is een elektronische variant van een handgeschreven handtekening. De handtekening bestaat uit elektronische gegevens die aan een digitaal document gekoppeld zijn. Er is een verschil tussen een gewone digitale handtekening, een geavanceerde digitale handtekening en een gekwalificeerde digitale handtekening.

ValidSign ondersteunt de hoogste twee vormen. In nauwe samenwerking met KPN biedt ValidSign zowel de oplossing voor geavanceerd als gekwalificeerd ondertekenen.

Door het strategisch partnership met KPN (zie persbericht) is het zelfs mogelijk om gekwalificeerd te ondertekenen vanuit de cloud.

Gewone digitale handtekening

Bij de gewone digitale handtekening wordt ervoor gezorgd dat een handtekening wordt gekoppeld aan elektronische gegevens. Hierbij kan gedacht worden aan een document of e-mail.

Dit maakt de gewone digitale handtekening geschikt voor het vaststellen van de identiteit van de ondertekenaar. Een gewone digitale handtekening is bijvoorbeeld een gescande handtekening.

Een nadeel van deze handtekening is echter dat de identiteit van de ondertekenaar niet altijd gecontroleerd kan worden. Met ValidSign is inscannen niet meer nodig.

gewone digitale handtekening
geavanceerd digitaal ondertekenen

Geavanceerde digitale handtekening

De geavanceerde digitale handtekening bestaat uit gegevens die gekoppeld worden aan een elektronisch bericht. Door het koppelen van deze gegevens is het mogelijk om iemand te identificeren alsof het een handgeschreven handtekening is.

Vanwege deze kenmerken wordt voldaan aan de vereisten zoals deze worden omgeschreven in artikel 26 eIDAS. Hierdoor biedt deze handtekening extra veiligheid en is hij bovendien rechtsgeldig.

Aangezien zowel de verzender als de klant het document digitaal kan ondertekenen, wordt het proces versneld én volledig digitaal afgehandeld.

Gekwalificeerde digitale handtekening

De gekwalificeerde digitale handtekening is een handtekening met een gekwalificeerd certificaat. Zo’n certificaat is een digitaal bestand dat aan het oorspronkelijke document is toegevoegd.

Er zijn speciale instanties die certificaten uitgeven, de zogeheten certificatiedienstverleners. De Nederlandse overheid maakt gebruik van een certificaat dat wordt uitgegeven door Public Key Infrastructure (PKI)-overheid.

Deze handtekeningen zijn altijd rechtsgeldig.

gekwalificeerde digitale handtekening