+31853033676 info@validsign.eu

ValidSign en de ondernemingen achter eWaarmerk, eSpecialisten B.V. en Sphereon B.V., gaan intensief samenwerken om organisaties te ondersteunen in het elektronisch waarmerken en ondertekenen van digitale bestanden en de registratie daarvan in de Blockchain.

Uitwisseling van informatie in onze samenleving gebeurt steeds meer digitaal. Dit heeft uiteraard veel voordelen. Digitale informatie is echter ook gemakkelijk te wijzigen (te manipuleren) zonder dat dit duidelijk is voor de gebruiker. In dat geval is de informatie niet langer authentiek, integer en betrouwbaar. De gevolgen kunnen verstrekkend zijn als blijkt dat op basis van onjuiste informatie besluiten worden genomen.

Het is van groot belang dat de verstrekker van digitale informatie kan garanderen dat de informatie 100% authentiek, integer en betrouwbaar is
en dat de ontvanger dit eenvoudig kan controleren.

Digitale handtekening (ValidSign)

ValidSign, marktleider digitaal ondertekenen in Nederland, heeft al jaren de Europese richtlijn met betrekking tot digitale handtekeningen geïmplementeerd. Artikel 15a van het Burgerlijk Wetboek Boek 3 geeft aan dat een elektronische handtekening dezelfde rechtsgevolgen heeft als een handgeschreven handtekening. Door het toepassen van ValidSign wordt ervoor gezorgd dat digitaal ondertekende stukken rechtsgeldig zijn. Ook kunnen meerdere mensen met behulp van ValidSign dezelfde digitale stukken ondertekenen.

eWaarmerk

Er zijn veel stukken die niet ondertekend hoeven te worden, maar die wel gevolgen kunnen hebben in het rechtsverkeer. Denk bijvoorbeeld aan facturen, aanmaningen, bijlagen, e-mails, foto’s, video-bestanden, bouwtekeningen, belastingaanslagen, beschikkingen, rapportages en databases. De ontvangende partij kan de informatie manipuleren en gebruiken in transacties naar derden toe. Door de digitale informatie te eWaarmerken en het eWaarmerk te registreren op de Blockchain kan elke ontvanger valideren in hoeverre de ontvangen informatie authentiek is. Dit geldt zowel voor de individuele bestanden als de samenhang tussen deze documenten (dossiers).

Combinatie ValidSign & eWaarmerk

Door ValidSign en eWaarmerk te combineren wordt er een krachtige oplossing geboden welke voor elk gewenst proces kan worden ingezet. Hierbij wordt de integriteit van digitale informatie gewaarborgd. Het ondertekenen door gebruikers kan geavanceerd of gekwalificeerd op basis van PKI technologie worden verrijkt met de blockchain. Het automatisch laten eWaarmerken van informatie en de registratie hiervan in de Blockchain kan nu in een keer geïmplementeerd worden.