+31853033676 info@validsign.eu

Mijncertificaten portal

Uw selfserviceportal voor beheer van uw certificaten

MijnCertificaten

MijnCertificaten is een selfservice portal die het beheer van uw certificaten vereenvoudigt. Met onderstaande knop kunt u inloggen. LET OP: u dient geregistreerd te zijn voor gebruik van deze dienst. Als dat het geval is dient u eerst uw smartcard in de kaartlezer te plaatsen om in te loggen met onderstaande knop.

Het gebruik van MijnCertificaten is zo eenvoudig mogelijk gemaakt en volledig te gebruiken via een webbrowser. Het gebruik is uitgebreid toegelicht in de Toelichting gebruik MijnCertificaten. Verder vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen en nadere informatie hoe u gebruik kunt maken van deze dienst.

Inloggen MijnCertificaten

Voor wie is MijnCertificaten bedoeld?

MijnCertificaten is bedoeld voor contactpersonen van abonnees die meerdere (server)certificaten bij KPN afnemen.

Wat kan ik ermee en wat zijn de voordelen?

MijnCertificaten biedt momenteel de volgende functionaliteit:

Inzage in gegevens

Dit betreft:
• de organisatiegegevens die zijn vastgelegd tijdens de abonneeregistratie;
• de facturatiegegevens die KPN gebruikt voor het adresseren van facturen;
• de geregistreerde Bevoegd Vertegenwoordigers, Contactpersonen en Certificaatbeheerders van uw organisatie;
• een overzicht van de servercertificaten die uw organisatie in gebruik heeft. U kunt die overzicht ook downloaden als .csv bestand voor gebruik in uw eigen administratie.
• details van uw servercertificaten. Naast de gegevens in het certificaat ziet u ook de gekoppelde certificaatbeheerder en de contactpersoon die het certificaat heeft aangevraagd.

Beheer van servercertificaten

Dit betreft:
• Bestellen van nieuwe servercertificaten
• Verlengen en bestellen van servercertificaten die gaan verlopen.

 Wat zijn de voordelen van het gebruik van MijnCertificaten?

De voordelen van MijnCertificaten zijn:
• Eenvoudige verlenging: alle gegevens van een bestaand servercertificaat worden overgenomen in het formulier en u hoeft alleen een nieuw CSR (Certificate Signing Request) te uploaden.
• Snellere afhandeling: als u een aanvraag indient via MijnCertificaten hoeft u niet afzonderlijk een (elektronisch) ondertekend formulier op te sturen. De aanvraag kan direct door KPN in behandeling genomen worden.
• Minder kans op fouten en gemak: ook bij nieuwe aanvragen zorgt MijnCertificaten dat alle informatie over uw organisatie en certificaatbeheerders al ingevuld wordt zodat de kans op fouten in de aanvraag minimaal is.
• Inzicht in uw gegevens: zowel de gegevens van uw organisatie en wie in uw organisatie certificaten mag aanvragen en beheren.

Hoe kan ik er gebruik van maken van MijnCertificaten?

  • Als u gebruik wilt maken van MijnCertificaten dient u dit aan te vragen via de support@validsign.nl
    • Alleen Bevoegd Vertegenwoordigers of Contactpersonen kunnen gebruik maken van MijnCertificaten.
    • De gebruikers in uw organisatie dienen over een Persoonlijk PKIoverheid certificaat te beschikken. Dit is vereist om de beveiliging van de gegevens zo goed mogelijk te waarborgen en te zorgen dat u direct vanuit MijnCertificaten een bestelling kan plaatsen zonder aanvullende ondertekening van aanvraagformulieren.

Het inloggen mislukt

Om gebruik te kunnen maken van MijnCertificaten zijn de volgende zaken noodzakelijk:
• Uw organisatie dient als abonnee geregistreerd te zijn;
• U dient zelf als contactpersoon van uw organisatie geregistreerd te zijn zodat u bevoegd bent om namens uw organisatie certificaten aan te vragen;
• U dient te beschikken over een persoonlijk PKI overheid certificaat om in te loggen en uw bestelling te ondertekenen;
• U dient bij de Servicedesk aangemeld te zijn voor gebruik van MijnCertificaten;
• U dient te beschikken over een PC en webbrowser met internet koppeling waarop ook uw kaartlezer en bijbehorende software is geïnstalleerd voor gebruik van uw persoonlijk PKIoverheid certificaat.

Controleer of bovenstaande zaken geregeld zijn en of uw software voor gebruik van uw persoonlijke certificaten correct is geïnstalleerd. Mocht dat geen resultaat hebben, neem dan contact op met de Servicedesk

 Een Certificaatbeheerder is niet zichtbaar in het overzicht van de Organisatiegegevens

Een nieuwe Certificaatbeheerder kunt u opvoeren als onderdeel van het formulier voor aanvraag van een servercertificaat. De nieuwe Certificaatbeheerder wordt dan geïdentificeerd. Een Certificaatbeheerder komt echter alleen in het overzicht van Certificaatbeheerders als ook het servercertificaat is uitgegeven. Zodra het betreffende servercertificaat is uitgegeven en in MijnCertificaten zichtbaar is, zal ook de nieuwe Certificaatbeheerder zichtbaar zijn bij de Organisatiegegevens.