+31853033676 info@validsign.eu

Het zal u niet ontgaan zijn. Er wordt volop gediscussieerd en geschreven over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze nieuwe privacywetgeving treedt per 25 mei in werking. Vanaf die datum geldt de nieuwe wetgeving voor alle landen binnen de EU, waarmee de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) in Nederland komt te vervallen. Het aantal verwerkersovereenkomsten neemt door de komst van de AVG flink toe. ValidSign biedt een helpende hand bij het snel afhandelen van deze documenten.

Gegevensverwerking

Voor partijen die persoonsgegevens verwerken gelden er door de komst van de AVG strengere regels. Zo mogen organisaties geen gegevens verwerken zonder toestemming van het desbetreffende individu. Enkele voorbeelden van persoonsgegevens die partijen verwerken zijn naam, e-mailadres, BSN-nummer en IP-adres. Met ingang van de nieuwe wet zullen er voor de overdracht van deze online persoonsgegevens strengere voorwaarden gelden en hogere boetes opgelegd worden bij niet naleving van de regels. Organisaties die gegevens verwerken worden ook wel “verwerkingsverantwoordelijken” genoemd.

De verwerkersovereenkomst (voorheen “bewerkersovereenkomst”) wordt ook behandeld in de AVG. De verwerkersovereenkomst is verplicht voor zowel de verwerkingsverantwoordelijke als de verwerker. “Verwerkers” zijn externe partijen waar de verwerkingsverantwoordelijke mee samenwerkt. Denk hierbij aan softwarepartijen of administratiekantoren die gegevens verwerken van jouw bedrijf. In de verwerkersovereenkomst staan afspraken over hoe er met persoonsgegevens wordt omgegaan tussen deze verschillende partijen. Informatiebeveiliging speelt hierbij een grote rol.

Vaak is het voor organisaties nog niet geheel duidelijk wat een verwerkersovereenkomst precies is. Daarnaast kost het veel tijd om verwerkersovereenkomsten door verschillende partijen te laten ondertekenen. ValidSign kan uw proces helpen te versnellen, waardoor u ook eerder AVG-proof bent.

Digitaal ondertekenen

De afhandeling van verwerkersovereenkomsten en andere beveiligingsdocumenten kunnen met ValidSign snel en eenvoudig worden voltooid, inclusief een rechtsgeldige en digitale handtekening. Digitaal ondertekenen als oplossing zorgt ervoor dat u niet meer afhankelijk bent van het papieren proces. Uw documenten printen, scannen en opsturen per post is met ValidSign verleden tijd.
Uw AVG-documentatie kunt u met behulp van de ValidSign oplossing voorzien van uw eigen digitale handtekening vanaf welk device dan ook. ValidSign heeft inmiddels vele organisaties geholpen hun processen, die afhankelijk zijn van handtekeningen, om te zetten van papierintensief naar papierloos.

Of u nu verwerkersverantwoordelijke bent of verwerker: met ValidSign kunt u uw documentatie conform AVG voorzien van uw digitale handtekening en uw werkproces efficiënter inrichten. Daarnaast is het zelfs mogelijk om de digitale handtekening oplossing in uw DMS- of CRM-systeem te implementeren. Al uw beveiligde informatie met één klik ondertekend door middel van de veilige oplossing van ValidSign.