+31853033676 info@validsign.eu

Sinds 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) van kracht. De nieuwe wetgeving richt zich op de normalisering van de rechtspositie binnen de overheid. De uitkomst van deze wetswijziging heeft invloed op de manier waarop een arbeidsovereenkomst in het vervolg voltrokken dient te worden. Met de ingang van de WNRA biedt ValidSign uitkomst.

De eenzijdige aanstelling van zittende ambtenaren wordt automatisch omgezet in een tweezijdige arbeidsovereenkomst. Dit is een tijdrovend proces gebleken voor overheidswerkgevers die dit op papier uitsturen. De digitale handtekening van ValidSign is de oplossing om op korte termijn te kunnen voldoen aan de WNRA. Een van de functionaliteiten van ValidSign is de Bulkverzending en maakt het mogelijk om transacties in bulk te versturen naar een groot aantal gebruikers. Meer dan 60 gemeenten zijn u al voor gegaan en hebben naar aanleiding van de wetswijziging hun tweezijdige arbeidscontracten ter ondertekening uitgestuurd met ValidSign.