+31853033676 info@validsign.eu

pkioverheid beroepscertificaten

PKIO voor notarissen, accountants en advocaten


Beroepscertificaten aanvragen, vernieuwen of vervangen

Het aanvragen, vernieuwen of vervangen van PKIoverheid Beroepscertificaten bestaat uit de volgende stappen.

Voorbereiding: registratie bij uw beroepsorganisatie

Het aanvraagproces is voor alle beroepscertificaten gelijk. Alleen de registratie bij uw beroepsorganisatie verschilt. Deze registratie is verplicht om een Beroepscertificaat te kunnen aanvragen.

Registratie beroepsorganisatie voor Accountants

Voor het aanvragen-, vernieuwen of vervangen van beroepscertificaten voor Accountants dient u ingeschreven te zijn in het accountantsregister van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). KPN zal bewijs van inschrijving opvragen bij de NBA.

Registratie beroepsorganisatie voor Gerechtsdeurwaarders

Voor het aanvragen-, vernieuwen of vervangen van beroepscertificaten voor Gerechtsdeurwaarders heeft u een bewijs van uw inschrijving nodig van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG). Het bewijs van inschrijving moet aan de volgende eisen voldoen:
1. Het origineel bewijs van inschrijving is een proces verbaal dat is afgegeven door de beheerder van het register (KBvG).
2. Het bewijs dient op briefpapier van de KBvG te zijn geprint met of een gewaarmerkte stempel of een “natte” handtekening van een bevoegde functionaris.

Registratie beroepsorganisatie voor Notarissen

Om een beroepscertificaat als notaris te kunnen aanvragen of verlengen dient u inschreven te staan in het register van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) met de juiste omschrijving van uw beroep.

Invullen webformulier

Vul het aanvraagformulier in voor de aanvraag van een PKIoverheid Beroepscertificaat inclusief abonneeregistratie.

Start aanvraag PKIoverheid Beroepsgebonden certificaten bij KPN

 

Een uitgebreide toelichting en invulinstructie vindt u hier: Toelichting aanvraag beroepsgebonden certificaat

Ondertekenen en indienen aanvraagformulier

Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier kan met een kopie van een geldig legitimatiebewijs naar naar KPN worden gestuurd. U heeft daarbij de keuze uit twee opties;

Optie 1: Aanvraag elektronisch ondertekenen en indienen

KPN biedt u als bestaande houder van een KPN PKIoverheid Beroepsgebonden certificaat de mogelijkheid om op een sterk vereenvoudigde wijze uw certificaat te verlengen. Kiezen voor deze optie betekent: Eenvoud: Op zeer eenvoudige wijze kunt u het aanvraagformulier elektronisch ondertekenen en uploaden; Gemak: U kunt de aanvraag vanaf uw werkplek afronden. In veel gevallen is het maken van een identificatie afspraak niet meer noodzakelijk; Zekerheid: De kans op vertraging of vermissing van uw aanvraagformulier tijdens postverwerking tussen u en KPN is weggenomen.

Optie 2: Aanvraag op papier per post indienen

Kies voor deze optie indien u nog geen beroepsgebonden certificaat van KPN heeft of niet in de gelegenheid bent om de aanvraag elektronisch in te dienen.

  • Print het PDF formulier op blanco A4 papier;
  • Onderteken het formulier;
  • Stuur het formulier op naar:

KPN B.V.
Ter attentie van Afdeling Validatie
Postbus 1082
7301 BH  APELDOORN

Persoonlijke identificatie

U moet zich persoonlijk laten identificeren en ontvangt daarvoor per e-mail een verzoek om online een afspraak voor identificatie te maken. U kan zelf plaats en tijdstip van identificatie bepalen. Identificatie is geheel kosteloos op een willekeurige locatie in Nederland, uitgezonderd de Waddeneilanden.

Productie en uitgifte

Nadat de identificatie heeft plaatsgevonden zal uw aanvraag verder behandeld worden. KPN produceert vervolgens de Beroepscertificaten als alle controles met succes zijn uitgevoerd.

  • U ontvangt de Beroepscertificaten certificaten op smartcard of USB token op zijn privé-adres;
  • Per e-mail krijgt u het verzoek om de ontvangst van de smartcard of USB token te bevestigen;
  • De bijbehorende PIN code ontvangt u op uw zakelijke adres. Dit vereist een succesvolle bevestiging van ontvangst van de smartcard of USB token.

Installatie

Voor de correcte werking van PKIoverheid Persoonlijke certificaten is installatie van software vereist. Informatie hierover ontvangt u bij de uitgifte van de smartcard of USB token.

 

Intrekken

In sommige gevallen is het noodzakelijk om een certificaat in te trekken voor het einde van de geldigheidsduur. Lees meer over hoe u een certificaat kunt intrekken en wanneer dit vereist is.

Vernieuwen of vervangen

Het tijdig vernieuwen van een certificaat is noodzakelijk om gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden die een PKIoverheid Beroepscertificaat biedt. Het proces voor vernieuwing van een certificaat is gelijk aan een initiële aanvraag.

Ruim twee maanden voor de geldigheidsduur van een certificaat verstreken is, ontvangt de Certificaathouder een e-mail om te attenderen op het naderende verloop van het certificaat. Indien nodig volgen er nog twee herinnerings e-mails.