ValidSign in Top 10 best presterende SaaS-bedrijven

ValidSign in Top 10 best presterende SaaS-bedrijven

ValidSign staat in de Top 10 best presterende SaaS bedrijven van Nederland! Met deze SaaS100 presenteert MT/Sprout de 100 best presterende SaaS-bedrijven vanaf 2022 met een omzet van 50 miljoen euro. Met meer dan 200 inschrijvingen zijn we trots op de 7e plaats.

UMCG kiest voor ValidSign!

UMCG kiest voor ValidSign!

Het Universitair Medisch Centrum Groningen ondertekent documenten voortaan digitaal met ValidSign. Ze beginnen met het digitaal ondertekenen van onderzoekscontracten en later volgen aanbestedingen en arbeidscontracten. Wij zijn er trots op dat er weer een Universitair ziekenhuis aan ons klantenbestand is toegevoegd en wensen het UMCG veel succes met de uitrol van ValidSign binnen de verschillende afdelingen van de organisatie!

Primera kiest voor ValidSign!

Primera kiest voor ValidSign!

De Nederlandse winkelketen Primera, gespecialiseerd in tijdschriften en kranten, wens- en cadeaubonnen, briefpapier en loterijen, heeft gekozen voor de digitale handtekening van ValidSign.

Hielco Spruijt, Store Automation Manager bij Primera: “Na een uitgebreide voorselectie hebben we gekozen voor ValidSign inclusief de SharePoint integratie. De gebruikersvriendelijkheid en de uitgebreide functionaliteiten van het platform maakten het verschil.
De digitale handtekening wordt gebruikt op alle afdelingen waar (rechtsgeldige) handtekeningen vereist zijn. De digitale handtekening zal worden ingezet om alle afdelingen waar (rechtsgeldige) handtekeningen vereist zijn te faciliteren in het ondertekenen van onder andere Inkoop en Ondernemersovereenkomsten en HR gerelateerde overeenkomsten. Het secretariaat is enthousiast en de eerste ervaringen zijn zeer positief. Dit zal Primera veel efficiëntievoordeel opleveren.”

We zijn verheugd om Primera te ondersteunen in hun digitale ondertekeningstraject.

Tilburg University ondertekent digitaal met ValidSign vanuit SAP SuccesFactors

Tilburg University ondertekent digitaal met ValidSign vanuit SAP SuccesFactors

De maatschappij dienen en die beter maken voor de burgers. Dat is wat Tilburg University drijft. De oprichter van de universiteit, Martinus Cobbenhagen, vond dat wie de samenleving wil begrijpen, er actief en bewust bij betrokken moet zijn. Dit gedachtegoed vormt nog altijd de basis voor de organisatie.

Tilburg University is een van oorsprong katholieke universiteit gevestigd in Tilburg. Als een van de oudste universiteiten van Nederland viert zij volgend jaar alweer haar 95-jarig bestaan.

Met 19.334 studenten en meer dan 1.500 medewerkers worden er enorm veel interne en externe documenten ondertekend, en gelukkig wordt een groot aantal van deze documenten sinds begin 2019 digitaal ondertekend met de digitale handtekening van ValidSign.

Procesefficiency

Tilburg University is bij ValidSign terecht gekomen via hun DMS leverancier HuRis. HuRis is een partner van ValidSign die de onze oplossing geïntegreerd in SAP SuccessFactors aanbiedt aan klanten. Op deze manier digitaliseert Tilburg University het volledige ondertekenproces van generatie van een document tot opslag in het HR-portaal.

De aanleiding voor het inregelen van de digitale handtekening was efficiency van HR processen. Maurice Driessen, Project & Information Manager bij Tilburg University: “Voorheen kon het ondertekenen van een arbeidscontract of ouderschapsverlofbrief dagen in beslag nemen. Vrijwel alle HR documenten moeten namelijk rechtsgeldig ondertekend worden door onze directeuren en/of (toekomstig) medewerkers. Deze ondertekenaars zijn vaak niet op hetzelfde moment op dezelfde plek aanwezig. De documenten werden om die reden vaak per post of koerier van ondertekenaar naar ondertekenaar verplaatst. Met ValidSign onderteken je plaats- en tijd onafhankelijk waardoor dit nu binnen enkele minuten geregeld is.”

Veiligheid

AVG technisch biedt de digitale handtekening ook uitkomst. Met ValidSign wordt de veiligheid rondom het ondertekenproces en persoonsgegevens perfect gewaarborgd. Driessen zegt: “Door een multi-factor authenticatie toe te voegen aan het ondertekenverzoek wordt de identiteit van de ondertekenaar extra gecontroleerd en weet men zeker wie er ondertekent en zijn de persoonsgegevens beter beschermd. Ook is de volledige audit-trail terug te zien in de samenvatting, die direct nadat de ondertekening beschikbaar wordt gesteld in ValidSign”.

Op dit moment worden alle HR documenten waar een rechtsgeldige handtekening voor nodig is digitaal ondertekend met de oplossing van ValidSign. Dit zijn ongeveer 7000 documenten op jaar basis.

Overzicht

“ValidSign zorgt daarnaast ook voor een betere beheersing van de documentenstromen. In het dashboard van het platform zijn alle ondertekeningen inclusief de status terug te vinden. We hoeven daardoor minder acties uit te zetten om  na te gaan waar het te ondertekenen document zich bevindt. En mocht een handtekening toch op zich laten wachten, wordt er middels het herinneringsschema na een aantal dagen een reminder uitgestuurd met nogmaals een verzoek om het document te ondertekenen”, aldus Driessen.

Gebruiksvriendelijk

Digitaal ondertekenen is voor de toekomst niet meer weg te denken binnen Tilburg University. Eindgebruikers zijn erg tevreden over de oplossing van ValidSign. Volgens Driessen “ervaren collega’s het platform als gebruiksvriendelijk. De integratie met SAP SuccesFactors zorgt voor een volledig gestroomlijnd ondertekenproces, van generatie van een document, tot meervoudige ondertekening en geautomatiseerde opslag in het dossier.”

De eDienst Aangifte geboorte is live!

De eDienst Aangifte geboorte is live!

Sinds de versteviging van het partnerschip tussen ValidSign en Centric dat in april 2021 plaatsvond, is er veel gewerkt aan de integraties tussen ValidSign en de kernapplicaties van Centric.

Sinds 1 januari 2022 is het bijvoorbeeld mogelijk om de geboorteaangifte digitaal te ondertekenen met ValidSign in Centric Burgerzaken. Kersverse ouders kunnen dan samen, vanuit het ziekenhuis of gewoon vanuit huis hun pasgeboren baby, digitaal aangeven met de eDienst Aangifte geboorte. Beide ouders worden op deze manier betrokken bij de aangifte van hun kindje, wat vaak onmogelijk was vanwege de driedagentermijn.

Hoe het werkt? Ze gaan op hun telefoon, tablet of laptop naar de website van de gemeente en loggen met DigiD in bij de eDienst Aangifte geboorte. Hier vullen ze de geboortegegevens in van hun kind en selecteren de arts of verloskundige die aanwezig was bij de geboorte. Hierna ontvangt de desbetreffende verloskundige of arts een digitaal geboortedossier te samen met een digitale artsenverklaring en ondertekent het gemakkelijk digitaal met ValidSign.

Het ondertekende geboortedossier komt digitaal bij de ambtenaar burgerlijke stand terecht. Na het controleren van de gegevens drukt hij of zij op akkoord en wordt het kindje automatisch opgenomen in de Basisregistratie Personen.

Andere integraties tussen ValidSign en kernapplicaties van Centric volgen. Binnenkort zullen ook de eDiensten Aanvragen volmacht stempas en Doorgeven verhuizing worden gelanceerd.